skip to Main Content

Història i patrimoni

La Cooperativa Obrera de Viviendas és una cooperativa integral d’habitatges, consumidores i usuàries i de serveis fundada al 1962 al Prat de Llobregat, que va possibilitar l’accés a un habitatge digne a famílies treballadores de la ciutat davant les dificultats d’accedir-hi, i que avui segueix oferint suport i serveis als seus gairebé 1000 socis i sòcies.

El cooperativisme va esdevenir l’alternativa a l’especulació dels promotors privats i la deixadesa del franquisme i les seves institucions cap als barris i classes populars, i a l’hora la cooperativa es va convertir en un instrument d’ajuda mútua i solidària entre el veïnatge. Va canalitzar l’estalvi de les famílies per comprar el sòl, va construir habitatges i va promoure altres cooperatives de serveis i iniciatives socials per millorar les condicions de vida dels cooperativistes i del barri. Amb els anys es van construir més de 40 comunitats i la cooperativa va arribar a tenir més de 140 treballadors entre els diferents serveis administratius i industrials que es gestionaven, com l’obra, la fusteria o la botiga d’electrodomèstics. I es va construir l’Escola Ramon i Cajal pels nens i nenes del barri.

Amb més de 1000 pisos construïts (la darrera promoció és del 2009 i és de lloguer) la COV és una de les cooperatives d’habitatge de referència a Catalunya, gràcies a una triple aposta: la continuïtat, la innovació i la intercooperació.

La continuïtat perquè és de les poques cooperatives que no es va dissoldre un cop els veïns i veïnes van accedir al seu pis. Els socis i sòcies van optar per mantenir la propietat col·lectiva i mantenir una eina d’ajuda mútua per donar suport a les necessitats que anaven tenint com a famílies i construir també un espai de socialització i comunitat. Així seguim treballant avui dia.

La innovació permanent, per donar resposta a les necessitats que a cada moment es plantejaven en la vida de les famílies sòcies. L’aposta per la construcció directa primer i externalitzada després; l’aposta per pisos de propietat i després construir habitatge de lloguer; la gestió directa de serveis o la intercooperació… són exemples de la capacitat d’innovació permanent en els serveis i en la gestió.

I la intercooperació com a aposta per a créixer, millorar la qualitat o obrir-se a nous serveis i activitats. Treballem de forma estreta amb Suara en l’atenció als nostres socis i sòcies o amb el coworking Uikú per a nous projectes. Formem part de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat impulsant el Cercle d’habitatge i també som membres d’Habicoop, la federació de cooperatives d’habitatge de Catalunya.

La COV gestiona directament dos casals de gent gran al Prat i al 2015 va impulsar la construcció d’un Centre de dia per a gent gran i en va contractar la gestió a la cooperativa Suara, que també porta el servei d’atenció domiciliària engegat uns anys abans.

El principal servei que ofereix la COV és l’accés a un habitatge de lloguer assequible i estable, i també tenim oferim locals comercials de lloguer, o el servei de gestió de comunitats de propietaris.

Al llarg d’aquest anys la COV ha apostat per esdevenir impulsor i aixopluc d’altres projectes pratencs, amb la cessió d’espais i locals a projectes sense afany de lucre, associatius o vinculats a l’economia social.

La COV té la voluntat de seguir sent un actor principal al Prat, amb impacte social, econòmic i cooperatiu, i especialment de seguir donant servei i satisfacció als socis i sòcies, engegant nous projectes vinculats a l’habitatge, a les comunitats o als serveis a les persones.

Benvinguda

Una cooperativa és un projecte col·lectiu. Una cooperativa d’habitatges és un projecte col·lectiu que impacta i transforma la vida de la gent. Quan a més a més celebra 60 anys, esdevé un projecte col·lectiu transformador i de referència, una institució exemplar per una comunitat. I aquest és el cas de la COV.

Hem de sentir-nos orgullosos del que hem construït durant tot aquest temps però sobretot hem d’estar molt satisfets de la capacitat que té avui la cooperativa de treballar, amb les seves aliances, per a seguir donant servei i resposta a les necessitats col·lectives presents dels nostres socis i sòcies i en definitiva de tot el nostre entorn. I alhora, com sempre, seguim mirant endavant, per això apostem per oferir serveis que vagin evolucionant d’acord amb el cicle vital de les persones. De forma molt especial renovem el nostre compromís amb la construcció i gestió d’habitatge assequible, igual que iniciem una aposta convençuda per la sostenibilitat i l’economia circular, alhora que proposem noves fórmules d’incorporació social que facilitin el necessari relleu generacional.

Seguim fent el que millor sabem. Ajudar-nos per gaudir d’una vida digne i en comunitat, tot i que anem canviant les eines. En els primers anys, amb bastides de fusta i la barraca a peu d’obra i avui amb els ordinadors i una web com aquesta, que ha de ser també una eina d’informació, transparència i comunicació.

Sigues benvingut, sigues benvinguda

 

Antoni Pedrero Utrilla
President de la COV

Consell Rector

El consell rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa. Estableix les directrius generals d’actuació en base als acords de l’Assemblea i controla de forma permanent i directa la gestió de la direcció.

Està composat per set membres entre els que hi ha els càrrecs de president o presidenta (amb vot de qualitat) secretari o secretaria i tresorer o tresorera, escollits per Assemblea per un mandat de quatre anys renovables.

Es reuneix un cop al mes amb caràcter ordinari (excepte al juliol i l’agost) i de forma extraordinària sempre que cal.

Antonio Pedrero Utrilla
President

Alonso Martínez Carretero
Secretari

Enric Dimas Oliveras
Tresorer

José González García
Vocal 1

Helena Gregorio Fernández
Vocal 2

Alicia Najarro Vila
Vocal 3

Gregorio Corpa Elvira
Vocal 4

Equip

Cooperativa Obrera de Viviendas té un equip professional interdisciplinari encarregat de la gestió de l’entitat i del patrimoni.

Àlex Roca
Comptabilitat
alex@cov.coop

Álvaro Puertas
Direcció
alvaro@cov.coop

Belén Benítez
Administració
belen@cov.coop

Julio Álvarez
Cap d’administració
julio@cov.coop

Núria Piñol
Projectes
nuria@cov.coop

Paula Linio
Neteja

Rafael Enrique
Serveis a les comunitats
rafa@cov.coop
607 223 997

El nostre equip de manteniment.

Antonio Conrado
Capatàs

Diego Chocero
Oficial de primera

Joaquin Castilla
Capatàs

Jose Luis López
Oficial de primera

Víctor Macias
Oficial de primera

Socis i sòcies

Es pot sol·licitar l’alta com a soci o sòcia de la COV en els casos que exposem a continuació:

  • Transmissió del títol entre familiars
  • Transmissió del títol per defunció
  • Adquisició d’habitatge a un titular que renuncia al títol
  • Adquisició d’habitatge a un titular sense traspàs de títol previ

Com fer-se sòcia/soci de la cooperativa

Com contactar

Sòcies i socis de la COV poden posar-se en contacte amb l’entitat visitant les oficines, per correu electrònic, trucada telefònica o emplenant el formulari de contacte disponible a la secció de contacte.

Apartat de socis

Back To Top