skip to Main Content

Missió i valors

Missió

Treballem per a que les persones sòcies i la seva comunitat tinguin un habitatge digne i assequible, i promovent respostes cooperatives a necessitats socials, des dels valors del cooperativisme i molt especialment des de la proximitat, la solidaritat, el compromís i el rigor en la gestió.

Valors

Ens identifiquem amb:

Els valors i el principis del Cooperativisme, que segueixen i promouen totes les cooperatives del mon:

  • Adhesió oberta i voluntària
  • Control democràtic per part dels socis i sòcies
  • Participació econòmica dels socis i sòcies
  • Autonomia i independència
  • Educació, formació i informació
  • Cooperació entre cooperatives
  • Compromís amb la comunitat

Amb treballar per ser una alternativa al mercat, com a organització sense afany de lucre, per la dignitat i benestar de les persones.

Amb la comunitat en la que vivim en la que participem i actuem de forma solidària, per l’equitat, la integració i la igualtat de gènere.

Amb la promoció d’habitatge digne i assequible i amb els serveis que li son vinculats.

Amb el compromís cap a la sostenibilitat econòmica, per responsabilitat amb el nostre patrimoni, sostenibilitat social per responsabilitat amb la comunitat, i sostenibilitat ambiental, per responsabilitat amb les properes generacions.

Amb una gestió transparent i honesta que rendeixi comptes i generi confiança.

Transparència

Informació Institucional

A la COV comptem amb un portal de transparència amb la informació destacada de la cooperativa, d’acord amb el que estableix la normativa en transparència, accés a la informació pública i bon govern i com a compromís amb el rendiment de comptes i una gestió oberta i clara.

Organigrama

La cooperativa té una organització professional i alhora una organització social.

Normativa aplicable

La COV aplica la normativa legal, fiscal i laboral aplicable a les empreses cooperatives a Catalunya. De forma específica també ens és aplicable:

Valor social

El Valor Social Integrat és una metodologia de càlcul que permet conèixer el valor social generat per una organització. Esdevé una comptabilitat social, més enllà del que s’aporta a la societat amb l’activitat econòmica. La COV fa el càlcul del seu VSI des del 2018 juntament amb 11 entitats més del Prat de Llobregat, en una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de la ciutat.

Cooperativisme

Intercooperació

A la COV creiem en la col·laboració amb les cooperatives i les entitats de l’economia social com a via per aprendre, compartir, créixer i transformar. Per això tenim aliances en el territori i a nivell sectorial. Entre altres participem en:

Back To Top