skip to Main Content

Escola d’economia social

Xarxa per a noves oportunitats

Antecedents 1964-1998

A mitjans dels anys 60 hi havia un gran dèficit d’escoles al Prat de Llobregat i moltes famílies de barris populars no podien escolaritzar les seves filles i els seus fills o ho feien tard i malament. L’escola Ramon i Cajal es va convertir en un dels centres educatius més coneguts del Prat i més populars perquè la ideologia escolar es basava en l’esperit solidari del nucli cooperatiu que l’havia fundat i perquè era una escola pedagògica, on les famílies i el professorat s’implicaven en el dia a dia de l’escola. En contrast amb les escoles religioses i nacionals, l’escola Ramón i Cajal va ser secular des del seu començament i políticament independent. A més, la cooperativa va subvencionar l’import a les matrícules complint una de les seves màximes:’ l’educació dels nens i nenes la nostra millor inversió’.

L’escola Ramón i Cajal va aportar una formació integral a nens i nenes amb un triple enfocament, cultural social i moral. Moralment va trencar els tabús del franquisme; socialment era una escola integradora; i es va centrar culturalment en els valors humans. El cooperativisme com a metodologia educativa va reunir tots aquests factors.

Arxiu Històric COV

L’escola arrenca el curs 64-65 amb 28 nens i nenes i l’any setanta ja té més de 400 alumnes matriculats. A mès a mès, l’escola i es va complementar amb altres iniciatives com el Cercle d’Estudis o el Club Infantil de Palmira, que pretenien que nens i nenes del Prat de families obreres tinguessin més oportunitats tant de formació com de lleure, compartint activitats i espais comuns.

Amb la creació l’ampliació d’espais de formació al Prat, es va haver d’afrontar el tancament de l’escola Ramon i Cajal perquè ja no complia totes les ràtios mínimes que garantien les ajudes de la Generalitat. Com se cita a la publicació de en Xavier Padullés Paricio sobre la història de cooperativa ‘acabava una de les operacions culturals més belles de la cooperativa’.

Amb el pas dels anys, l’edifici de l’escola Ramon i Cajal, patrimoni material de Cooperativa, ha anat acollint diferents usos que s’han anat allotjant als espais que van quedar lliures, aules, zones de pas, la coberta on abans jugaven nens i nenes…

Però fa temps que es parla de possibles usos futurs de l’escola i la necessitat de preservar l’edifici. Amb el temps i degut a les exigències normatives, cal definir un nou projecte per a l’edifici, rehabilitar-lo i preparar-lo per a usos futurs i això ha estat un debat intern en cooperativa durant molts anys. Gràcies a un projecte singular de la Generalitat de Catalunya, s’ha pogut llançar un estudi de detall de la situació de l’edifici i del possible ús futur, rehabilitar tant la part material, l’edifici, com la immaterial, l’esperit de formació i educació cooperatiu que va generar l’escola Ramon i Cajal.

Arxiu Històric COV

Escola d’Economia Social

Aquest projecte és una aposta per dedicar l’antic edifici de l’Escola Ramon i Cajal, propietat de la Cooperativa Obrera de Viviendas, a equipament per a la formació i foment del cooperativisme i l’economia social en el Barri Cooperatiu La Obrera. L’Escola d’Economia Social aglutina els serveis actuals i els futurs, en un sol espai i de forma coordinada, amb l’economia social com a eix i la digitalització com a eina fonamental, combinant-ho amb activitats que permetin rendibilitzar l’espai i generar activitat econòmica. La Xarxa per a noves oportunitats és la garantia de continuïtat i sostenibilitat, ja que aglutina la intercooperació i la col·laboració amb els agents econòmics i institucionals que el fan possible. Aquesta primera fase es centra en l’estudi de mercat d’oferta i demanda, en acotar la viabilitat tècnica i econòmica, en establir la xarxa publico-comunitària que el sostindrà i en la seva difusió. La seguirà una segona fase d’inici d’activitats, tant de les que ja s’estan realitzant (serveis d’orientació i acompanyament) com de la nova oferta formativa o professionalitzadora.

TMDC (Taller per a la Materialització i el Desenvolupament de (grans) Conceptes)

Descripció del projecte

L’objectiu d’aquest projecte singular és dissenyar una proposta realista i viable per recuperar el patrimoni material i immaterial de Cooperativa. Hem creat una aliança amb entitats expertes en el disseny i gestió de centres formatius que ens han fet una proposta sobre la base d’un exhaustiu estudi de les formacions existents al Prat i de formacions de futur que seran prioritàries a mitjà i llarg termini. Al mateix temps, s’han llistat les activitats de barri i autogestionades que ja acollia aquest espai, a les quals s’han sumat noves activitats amb presència escassa o nul·la al municipi però que tenen un potencial interès per a les institucions i la ciutadania del Prat.

Amb les dues línies, formacions i activitats, s’ha treballat amb un equip d’arquitectura per donar una resposta coherent a nivell d’espais, circulacions i necessitats tècniques i d’habitabilitat. S’ha fet un esforç per quantificar el pressupost necessari per rehabilitar l’edifici, afegint les despeses necessàries per dotar l’edifici del mobiliari i equipament.

Tots aquests aspectes han estat valorats i avaluats a l’estudi de viabilitat en què s’han prioritzat escenaris realistes i preus ajustats, minorant hores d’ocupació d’espais i oferint tarifes molt competitives. Tot això amb l’objectiu de mantenir aquest espai comunitari a l’abast de persones i entitats amb pocs recursos i garantint que la rehabilitació i la creació de l’Escola d’Economia Social és viable i que pugui funcionar de forma autònoma.

El projecte deixa marge per a futurs canvis, nous cicles formatius, millores en la gestió d’espais, acollir noves activitats… La vinculació amb Cooperativa i amb l’ecosistema d’entitats del Barri Cooperatiu serà sens dubte una garantia de l’èxit del projecte. Queda pendent la creació de la xarxa de suports institucionals i administracions públiques que estem convençuts que serà la pedra clau perquè el projecte sigui una realitat en un futur immediat. Des de Cooperativa continuarem compromesos amb projecte, que se suma a una llarga llista d’iniciatives per formar persones, reforçar entitats i fer barri.

Planta baixa

Planta primera

Planta coberta

Entitats col·laboradores

Cooperativa Obrera de Viviendas SCCL, com a propietària de l’equipament i impulsora del Barri Cooperatiu La Obrera aporta la connexió amb el territori, la vinculació amb entitats i administracions locals i la vinculació amb els principis cooperatius i de l’economia social i solidària.

Creixen Educació SCCL, aporta la capacitat de les escoles cooperatives en la formació reglada i especialment en la formació professional més innovadora.

Connecta Educació SCCL, recull l’experiència de les accions de Fundació Intermèdia en el desenvolupament personal i la millora de l’ocupabilitat de les persones, sobretot en situació de vulnerabilitat, incrementant la seva possibilitat de trobar feina . També aporta el coneixement del teixit empresarial al territori.

Altres entitats: Fundació La Bastida, La Rachola SCCL, Suara SCCL, Fundació Intermedia, Brots Consultoria.

Impulsa:

Promou:

Finança:

Back To Top