skip to Main Content

101 Habitatges

Model d’habitatge

Lloguer

Assequible

Estable

Cooperatiu

Sostenible

El projecte és una aposta de la Cooperativa Obrera de Viviendas i l’Ajuntament del Prat per definir un model propi d’habitatges de lloguer assequible, estable, cooperatiu i sostenible. Els contractes tindran una durada de, com a mínim, 10 anys i seran indefinits en el cas de les persones grans. Gràcies a l’estabilitat, es vol facilitar que els inquilins i inquilines puguin desenvolupar un projecte de vida propi, establir vincles amb el territori i comprometre’s amb la comunitat des d’una perspectiva cooperativa.

El projecte compta amb alts estàndards i criteris de qualitat, eficiència i sostenibilitat. En aquest sentit, els habitatges tindran la màxima qualificació energètica, l’A+, ja que la seva demanda d’energies no renovables serà pràcticament nul·la. Els 101 habitatges estaran distribuïts en quatre plantes, amb ventilació creuada i optimització de l’assolellament directe.

Característiques

9.860 m2

d’edificabilitat sobre un solar públic de 3.300 m2.

8.040 m2

residencial
i 1.820 m2 comercial.

101

habitatges

110 places per a cotxe, 69 trasters i espais comunitaris.

1, 2, 3 i 4

dormitoris

33 habitatges de 1 dormitori, 34 de dos, 33 de tres y 1 habitatge de quatre dormitoris.

Actors principals

La Cooperativa Obrera de Viviendas compta amb el suport d’Omplim, una empresa que impulsa promocions amb criteris de qualitat, eficiència i sostenibilitat alts.

L’equip d’arquitectura responsable del projecte està format pels reconeguts arquitectes Joan Pascual, Ramon Ausió i Cristóbal Fernández.

Després d’un exhaustiu procés de selecció, s’ha designat com a constructora Calaf, una empresa vinculada al territori, compromesa amb el medi ambient i la qualitat a l’execució, i que fa una forta aposta tecnològica en tots els seus projectes.

El projecte compta a més amb el suport de FPA – Ferran Pelegrina i Associats, AIA Activitats Instal·lacions Arquitectòniques, SGS, Societat Orgànica i Static Engyneria.

Descripció del projecte

La promoció es desenvoluparà en 9.860 m2 d’edificabilitat sobre un solar públic de 3.300 m2 i té un pressupost de prop de 18 milions d’euros. Compta amb el suport financer de l’Institut Català de Finances, a través de la seva línia ICF Habitatge Social Promoció, que està destinada a impulsar la construcció d’habitatges de protecció oficial de lloguer social. Aquesta línia gaudeix d’una bonificació del cost financer per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També ha rebut una subvenció específica del Departament de Territori per a la promoció d’habitatges de lloguer social. El finançament es completa amb aportacions d’altres entitats financeres, com la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris Coop57, i amb recursos propis de la Cooperativa.

Els 101 habitatges estaran distribuïts en quatre plantes, amb ventilació creuada i optimització de l’assolellament directe. La planta soterrani es destinarà a aparcament, on es situaran 110 places per a cotxe, 69 trasters i les sales tècniques i de residus. Els edificis també disposaran d’aparcaments per a bicicletes.

Els habitatges tindran 1, 2 o 3 habitacions de dimensions generoses, generalment totes dobles. Les cuines es situaran com a espais oberts ben relacionats amb les peces d’estar menjador i, per tal d’optimitzar les superfícies útils, s’ha procurat minimitzar els espais de passadissos. Tots els habitatges disposaran d’un armari o cambra àmplia on situar els equips interiors d’aerotèrmia, rentadora i espai per a assecadora.
Es proposen terrasses amb àmplies superfícies que s’entenen com a extensions cap a l’exterior dels espais interiors dels habitatges i es reserva un espai de 3,5 m per habitatge a la coberta de l’edifici per a estendre-hi la roba. Les zones de la parcel·la no ocupades sobre rasant s’urbanitzaran donant continuïtat als materials i espais exteriors de l’entorn.

1 habitació

2 habitacions

3 habitacions

Ubicació

Galeria

Plànols de l'edifici

Planta Soterrani (-1)

Planta Soterrani (-1)

Planta Baixa (0)

Planta Baixa (0)

Primera Planta (+1)

Primera Planta (+1)

Segona Planta (+2)

Planta Tercera (+3)

Planta Tercera (+3)

Planta Quarta (+4)

Planta Quarta (+4)

Planta De Coberta (+5)

Planta de coberta (+5)

Estat del projecte

Octubre 2023

Acte de primera pedra.

Novembre 2023

Rebaixa de la cota superficial del terreny i excavació per als murs guies de les pantalles.

Desembre 2023

Instalació de la tanca d’obra i inici de l’excavació, armat y formigonat de les pantalles de fonamentació.

Gener 2024

Finalització del sistema de contenció perimetral.

Febrer 2024

Execució de la biga de coronació perimetral i començament del buidatge del subterrani

Març 2024

Finalitza el buidatge del subterrani, comença l'armat de la llosa de fonamentació, el picat de les pantalles i la instal·lació de la primera grua d'obra.

Abril 2024

Comença el formigonat de la llosa de fonamentació i l'armat dels pilars planta soterrani.

Maig 2024

Forjat i pilars de planta baixa al bloc 1 formigonats. Rampa d'accés al garatge executada. S'inicia l'encofrat de planta primera. L'execució avança en el sentit oest-est.

Back To Top