skip to Main Content

Escola d’economia social

L’objectiu d’aquest projecte singular és dissenyar una proposta realista i viable per recuperar el patrimoni material i immaterial de Cooperativa. Hem creat una aliança amb entitats expertes en el disseny i gestió de centres formatius que ens han fet una proposta sobre la base d’un exhaustiu estudi de les formacions existents al Prat i de formacions de futur que seran prioritàries a mitjà i llarg termini.

Back To Top